porady-prawne-łódź
Z jakimi kosztami musisz się liczyć biorąc rozwód?
18 września 2021
Wpływ koziego mleka na zdrowie
8 lutego 2022

Prawo alimentacyjne — co warto wiedzieć?

adwokat alimenty łódź

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że alimenty można płacić nie tylko na dzieci, ale również — po rozwodzie – (w szczególnych sytuacjach) na rzecz byłego małżonka lub na rzecz swoich rodziców. Co warto wiedzieć o prawie alimentacyjnym?

Kto od kogo może uzyskać alimenty?

Prawo alimentacyjne czasem potrafi wprowadzić w zakłopotanie. Niejednokrotnie osoby mające z nim bezpośrednią styczność, poszukują pomocy w Internecie. Przedstawia to choćby częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz jak na przykład „adwokat alimenty Łódź” czy „prawo alimentacyjne Warszawa”.

Pierwszym skojarzeniem dotyczącym obowiązku alimentacyjnego jest najczęściej spotykany schemat relacji dzieci z rodzicami. Jednakże grono osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych jest większe. Obowiązek alimentacyjny obejmuje zarówno rodziców, jak i krewnych małżonków, przysposabiających oraz powinowatych. tak więc można mówić o uprawnieniu do świadczeń alimentacyjnych:

  • Między małżonkami;
  • Między przysposobionym a przysposabiającym;
  • Względem rozwiedzionego małżonka;
  • Alimenty między ojczymem a pasierbem;
  • Między krewnymi:
  1. a) w linii prostej — rodzice, dzieci, wnuki i dziadkowie oraz
  2. b) w linii bocznej — rodzeństwo;
  • Ojca pozamałżeńskiego (biologicznego) dziecka na rzecz matki oraz odpowiednio na rzecz tego dziecka.

Alimenty to niejedynie świadczenia pieniężne — są nimi również świadczenia niepieniężne. Świadczenie będące podmiotem obowiązku alimentacyjnego opiera się o zapewnienie uprawnionemu bieżących środków do utrzymania, jak również wychowania. Świadczenia niepieniężne mają szeroko pojętym wymiar psychologiczny, duchowy — polegają na osobistych staraniach np. rodziców w kwestiach wychowania dziecka.

Jak otrzymać alimenty na własne dzieci?

Przede wszystkim należy wskazać na dwie drogi otrzymania alimentów. Pierwszą z nich jest sytuacja, w której wniosek o przyznanie alimentów na dzieci może stanowić element pozwu o rozwód. Druga sytuacja może nastąpić, gdy jeden z rodziców dziecka zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych nie spełnia ich dobrowolnie, a do porozumienia pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym w kwestii alimentów nie doszło w drodze ugody, wtedy to uprawniony może wytoczyć powództwo o alimenty.

Pozew trzeba złożyć w sądzie rejonowym, w którego kręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. To, który sąd zostanie wybrany, zależy od powoda, którym jest uprawniony do alimentów.