Po co są płyty warstwowe?
1 września 2017
Trening personalny zimową porą
12 listopada 2017

Do czego służą koncentratory tlenu?

Koncentratory tlenu to z pewnością dowód rozwoju nowoczesnej medycyny, który to mieliśmy możliwość oglądać. Macie w pamięci kolosalne butle z tlenem, jakie były przy łóżkach szpitalnych? Dzisiaj już ich nie spotkamy, ponieważ zostały zastąpione przez koncentrator tlenu, czyli malutkie wytwórnie życiodajnego powietrza.

Istotą tej maszyny jest podanie pacjentowi powietrza o określonym stężeniu tlenu. Jest to wykonalne z nadmiaru azotu, a w efekcie prawdopodobne jest uzyskanie powietrza z zawartością O2 w granicach nawet do dziewięćdziesięciu procent. Co wraz z wysoką wydajnością urządzeń daje możliwość zapewnienia choremu określonej i bezpiecznej dawki tlenu we wdychanym powietrzu.

Inną, zasadniczą zaletą nowoczesnych koncentratorów jest ich dużo wyższe bezpieczeństwo. Przestarzałe butle w wyniku przerwania szczelności mogły doprowadzić do zaprószenia ognia. U nowoczesnych koncentratorów takiego ryzyka nie ma. W wypadku poważniejszej awarii koncentratory dezaktywują się, co znaczy że stężenie tlenu w powietrzu nie zwyżkuje. Powinniśmy wspomnieć jeszcze o prostej obsłudze, jaką dają nowoczesne koncentratory tlenu. To ważny przymiot, który ma duże znaczenie dla pacjentów, którymi często są osoby starsze.

Powinniśmy również powiedzieć nieco o skazach nowych urządzeń, którymi są z pewnością koncentratory tlenu. Suma, jaką musimy za nie zapłacić, to kluczowa wada bo przecież niestety nie każdego stać na takowy sprzęt, lecz wprawdzie winno się podkreślić, iż w niektórych przypadkach bywa to zakup na lata. Inny problem to zależność od obecności elektryczności. Jedynie najdroższe modele mają własne zasilanie. W modelach standardowych stałe źródło energii elektrycznej.