Jak ocieplić zimne wnętrza wystrojem?
30 lipca 2020
Jak odzyskać dług od kontrahenta?
27 sierpnia 2020

Refundacje dla osoby niepełnosprawnej – sprawdź o co możesz się starać

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi należy się refundacja sprzętu rehabilitacyjnego. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia może wymagać własnego finansowego udziału – częściowej odpłatności. Ma to miejsce, ponieważ NFZ udziela dofinansowania jedynie do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia. W przypadku gdy cena produktu (np. poręcze dla niepełnosprawnych) jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między kwotą refundacji a ceną brutto.

Jak wygląda dofinansowanie z NFZ?

Na początku należy uświadomić sobie, iż sprzętem rehabilitacyjnym są wyroby medyczne, sprzęt ortopedyczny i inne środki poprawiające jakość życia w chorobie lub ułatwiające powrót do zdrowia. Będą to między innymi ortezy, protezy, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, gorsety, materace przeciwodleżynowe, kule, cewniki, peruki, pieluchomajtki.

Szczegółowa lista tych przedmiotów oraz zasady ich przyznawania można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie to określa, jak często można o taki sprzęt się ubiegać, na jakie dofinansowanie można liczyć oraz w przypadku konieczności naprawy.

W rozporządzeniu wprowadzono zmiany, które obowiązują od marca 2018 r. Możliwe jest skracanie okresu użytkowania wózków inwalidzkich – w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwe jest wcześniejsze wnioskowanie o nowy wózek. Zwiększyła się również ilość dofinansowywanych środków absorpcyjnych. Osobie chorej ze zleceniem na pieluchomajtki przysługuje do 90 sztuk miesięcznie (wcześniej otrzymywali maksymalnie 60 sztuk). Wykaz został rozszerzony o wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek o napędzie elektrycznym, wózek z funkcją pionizacji oraz przybory medyczne dla pacjentów z cukrzycą (zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej oraz system ciągłego monitorowania glikemii).

Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON

O dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę domowników, obliczony z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia – na członka rodziny będącego we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia – w sytuacji, gdy osoba jest samotna.

Średnim miesięcznym dochodem określany jest dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych, który uległ zmniejszeniu o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu chorobowego, rentowego i emerytalnego oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby będące we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób.

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny od 1 stycznia 2015 r. wynosi aż do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie z PFRON obejmuje również możliwość dostosowania łazienki i WC do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obejmuje ono między innymi środki na uchwyty i poręcze dla osób niepełnosprawnych czy likwidację barier architektonicznych. Takie dofinansowanie może sięgać nawet 80% kosztów związanych z dostosowaniem łazienki dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Czasem wystarczą odpowiednie uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych, jednak są również takie przypadki, gdzie niezbędny jest remont całego pomieszczenia – w takim przypadku złożenie wniosku do PFRON może okazać się najlepszym rozwiązaniem.