Uprawnienia radcy prawnego i adwokata są w Polsce separowane – zupełnie inaczej niż w przypadku większości państw świata. Skąd te rozbieżności? Skąd mamy wiedzieć, do kogo się udać, kiedy chcemy być reprezentowani w sądzie? Przed podjęciem decyzji zdecydowanie warto zbadać, na czym w rzeczywistości polega ta znacząca różnica.

Często jest tak, że w sprawach związanych z kruczkami prawnymi próbujemy natychmiast skontaktować się z prawnikami. Najlepszego specjalisty szukamy z pomocą Internetu, np. wpisując w wyszukiwarkę: kancelaria adwokacka Kraków. Czy jeśli pośród wyników pojawi się radca prawny, koniecznie oznacza to, że spotkaliśmy się na swojej drodze z mniej wykwalifikowanym specjalistą bądź osobą pozbawioną uprawnień adwokackich? Musimy wiedzieć, że to nieprawda.

Wykonywanie zawodu prawnika zostało skrupulatnie ustalone, sformułowane oraz uregulowane przepisami wprowadzonymi w ustawie Prawo o adwokaturze. Znalazły się w niej m.in. artykuły objaśniające normy zdawania egzaminu na aplikację, reguły funkcjonowania samorządu adwokackiego, a dodatkowo zakładania działalności gospodarczej przez adwokatów. Z niniejszej ustawy wynika również zakres praw i obowiązków prawnika. Adwokat ma możliwość dostarczać porad prawnych, sporządzać opinie prawne, robić projekty aktów prawnych, występować przed sędziami oraz wszelkimi urzędami.

Zakres obowiązków i uprawnień radcy prawnego również jest już dokładnie ustalony w polskim ustawodawstwie. Regulacje tego typu spraw zostały zamieszczone w ustawie o radcach prawnych. Wynika z niej, że podstawową rozbieżnością pomiędzy tymi dwoma urzędami jest prawo do reprezentacji w sprawach karnych oraz karnoskarbowych ‒ to uprawnienie dotyczy wyłącznie adwokatów. Inne funkcje wiążące się z usługą prawną są dla obu przypadków równorzędne.