Odzyskanie długu od klienta może niekiedy być na tyle problematyczne, że potrzebny jest adwokat Łódź to miasto, w którym jest wiele kancelarii, więc łatwo znaleźć kogoś, kto pomoże w takim problemie. Warto wcześniej dowiedzieć się, jak może przebiegać windykacja.

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z kłopotami z wypłacalnością swoich kontrahentów. Dotyczy to zarówno niewielkich działalności jednoosobowych, jak i większych firm oraz dużych korporacji. Nie rzadko długi są robione również przez osoby fizyczne. W każdym z tych przypadków proces odzyskiwania długów może przebiegać nieco inaczej. Zupełnie inaczej należy podejść do windykowania długu od osoby fizycznej nieposiadającej żadnego majątku, a inaczej od dużej spółki. Różnie dotyczą nie tylko kwestii prawnych, ale także samej komunikacji z drugą jednostką organizacyjną lub z klientem. Oczywiste jest, że rozmowa z indywidualnym odbiorcą będzie zupełnie inna, niż z korporacją, która zatrudnia od tego menadżerów lub nawet prawników, którzy ją reprezentują w kontaktach z innymi podmiotami.

Dług – czym jest według prawa?

Pojęcie długu jest niejednoznaczne. To, czy można w ogóle mówić o długu, jest zależne od kontekstu. Potocznie długiem można nazwać każdą należność, która powinna zostać uiszczona przez dany podmiot, który jednak odwleka zapłacenie. W praktyce jednak trzeba odróżnić zwykłą niezapłaconą fakturę od długu rozumianego, jako uznaną przez sąd należność z nakazem zapłaty.

Polubowne negocjacje

Jeśli kontrahent nie reguluje faktury lub zwleka z zapłaceniem za rachunek wystawiony do umowy o dzieło, to pierwszym krokiem, który należy podjąć, są polubowne negocjacje. Jest to praktycznie zawsze najbardziej opłacalna forma ściągania długu, gdyż nie wymaga konsultacji prawnych, ponoszenia kosztów sądowych, ani jakichkolwiek innych kosztów związanych z windykacją długu. Warto na samym początku dojść do przyczyn, przez które należność nie została uiszczona, gdyż do pozwoli na racjonalną ocenę sytuacji, czy opłaca się czekać na zwrot pieniędzy, czy nie ma na to szans na drodze polubownej i lepiej od razu wejść na drogę sądową. Jeśli po pierwszych próbach negocjacji spłaty długu sprawa stoi w miejscu, najlepiej udać się do adwokata. Warto zaznaczyć, że opłaca się oszczędzić sobie kosztów sądowych lub prawnych i pójść na kompromis z dłużnikiem negocjując spłatę w ratach. Zazwyczaj się to opłaca dla obu stron.

Jeśli negocjacje stoją w miejscu, można je zlecić prawnikowi, który ma doświadczenie w ściąganiu należności. Jest to opłacalne zwłaszcza wtedy, gdy rozmawia się z dużymi podmiotami. Jeśli zaś sprawa dotyczy małych firm, raczej jest to nieopłacalne.

Ściąganie długu – w czym pomoże adwokat?

Najważniejszą kwestią, w której adwokat, jest w stanie pomóc przy ściąganiu długu jest to, że określi on, jaką drogę sądową wybrać, gdyż jest ich kilka. Wybór tego, jaki wniosek do sądu złożyć powinien być uzależniony od tego, jaki jest status prawny długu. Teoretycznie sąd może uznać za dług nawet roszczenia, w których jedynym dowodem jest umowa ustna. Sprawa przebiega wtedy jednak zupełnie inaczej niż w przypadku sytuacji, w których wierzyciel na materiał dowodowy w postaci oficjalnie wystawione faktury lub rachunku do umowy o dzieło.

Na tym etapie bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej drogi sądowej, gdyż od tego zależy to, jak długo będzie trwać sprawa. W niektórych przypadkach można wręcz ograniczyć się do postępowania zdalnego, które dopuszcza złożenie wniosku online. Tak zwany e-sąd wydaje wtedy nakaz zapłaty zdalnie, a taki wyrok ma już pełną moc prawną. Dotyczy to jednak tylko prostych spraw, w których nie ma żadnych wątpliwości i nie trzeba przesłuchiwać światków. Warto zaznaczyć, że podczas podpisywania umów albo wystawiania faktu, warto mieć przynajmniej kilku świadków, którzy w razie konieczności zeznają, że umowa była faktycznie podpisana. W przeciwnym razie nierzetelny kontrahent może się tego nawet wyrzec, odmawiając wypłaty należności.